חיבור בזוהר

ספר הזוהר נכתב ע"י כוח של חיבור, כוח שטמון בטבע ומתגלה כאשר אנשים שרוצים לגלות אותו למרות הדחיה שנוצרת בחיבור ועל פני הדחיה, הריחוק והשנאה שמתגלה, הם מתעלים מעל עצמם ובכל זאת מתקרבים אחד לשני. כך נכתב ספר הזוהר, ע"י תשעה מגדולי הדור של אותם זמנים – רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו. הכוח שטמון בספר הזוהר מסוגל לעשות את הבלתי יאמן ולאחד את עם ישראל מחדש כמו שהיה לפני חורבן בית ראשון, לפני שנאת החינם שהחלה לחלחל לתוכנו ואט אט להפריד ולפזר אותנו לכל ארצות הגולה, לנתק אותנו מהמערכת הכללית שבה כולנו כאחד מחוברים, מרגישים זה את זה וחיים בהרמוניה עם כל חלקי הטבע.
כיום אנו זקוקים לספר הזוהר יותר מתמיד כי האנושות הגיעה לקצה גבול היכולת שלה בריחוק, פירוד ושנאה אחד לשני, הגענו למצב או שנתחבר או שנשמיד את כולנו. האדם באגואיזם שלו, במרדף אחר עוד מילוי ריקני, הביא את עצמו למשברים בכל תחומי החיים על פני כדור הארץ, כל יום מתגלה משבר נוסף. האנושות נדחקת לפינה מיום ליום ורק מתוך מצב הייאוש, ספר הזוהר יפתח באנושות צוהר לעולם שכולו טוב, ספר הזוהר יביא לפתרון השנאה באנושות.
כוח החיבור והצורך של האנושות לשנות את הכיוון לשיתוף פעולה ועזרה הדדית איש לרעהו, לבנות חברה אינטגרלית גלובלית המושתתת על אהבת הזולת, כאשר עם ישראל יעשה את תפקידו וישתמש בספר הזוהר כספר הדרכה למימוש חיים טובים, שלווים ומלאי שפע, כך העולם כולו יראה בנו דוגמא לאנושות ראויה וכולם יבינו שיש דרך לצאת ממשברים שונים והפתרון נמצא ביחס היפה והטוב אחד לשני.
תפקיד עם ישראל לשמש אור לגויים וכך כולם ילמדו מאיתנו. האנטישמיות והשנאה כלפי עם ישראל תיפסק והם יראו בנו דוגמא ויתמכו בנו. ספר הזוהר נכתב לפני כל כך הרבה שנים והמתין בסבלנות עד שהאנושות תהיה מוכנה וראויה לו. עכשיו הגיע הזמן ולא רק שצריך להוציא מההסתר את ספר הזוהר אלא אף חובה לעשות כך ולא למען עם ישראל אלא בשביל העולם כולו.