ויהי אור

קטעים נבחרים מספר הזוהר (שיר השירים) אשריהם כל אלו העוסקים בתורה, ומסתכלים לדעת חכמת אדונם, והם יודעים ומסתכלים הסודות עליונים. כי כשהאדם יוצא מהעוה"ז, ועשה תשובה, ונשארו לו העבירות, רק המיתה מכפרת עליהן. ע"י המיתה מסתלקים ממנו כל הדינים שבעולם. ולא…

להנדס את העולם להיפך

כאשר כלי נשק מתוחכם כמו מטוס חמקן, או מזל"ט נופל לידי האויב, זה עשוי להיות מאוד בעייתי. בכל מדינה יש היום מומחים להנדסה הפוכה (Reverse Engineering). מומחים אלו יכולים לגלות הרבה מאוד דברים מתוך המוצר המוגמר, אפשר לגלות את סודות…

איך נולדת הנשמה?

אנחנו רגילים לחשוב שהנשמה שלנו נמצאת תמיד איתנו, ואפילו אחרי שהגוף שלנו מת, הנשמה שלנו ממשיכה לחיות אחריו. כל זה בהחלט יתכן אבל תלוי איך מגדירים את המושג החמקמק הזה "נשמה". לחכמת הקבלה יש הגדרה מדויקת לנשמה, ולפי הגדרה זו…