חוות דעת כלכלית לחברות היי טק

בשוק הנוכחי מוקמות לא מעט חברות תוך מספר חודשים או שנים ובלא מעט מקרים גם מונפקות בבורסה, בחלק לא קטן מהחברות הללו הן חברות הייטק שתופסות את הכותרות בכל הקשור למיזוגים, הנפקות ועוד מגוון מושגים שונים. מהכלים של מיזוג או הנפקה במרבית המקרים דורשים איזה שהיא חוות דעת מצד שלישי בדך כלל, גם במקרים משפטיים שונים הסיכוי לבקשת חוות דעת כלכלית אחר חברה כזו או אחרת הוא גדול. אך בכל הקשור לחבורת הייטק, ישנם כמה פרמטרים שונים במעט הנמדדים בזמן שהחברה נתונה תחת איזה שההיא חוות דעת כלכלית כזו או אחרת.

נכסים של חברת הייטק ומזומנים

שוויין של חברות גדולות ובינוניות נמדד בין היתר על ידי חישוב המזומנים שבבעלותן ושעתידים להיות בבעלותן, בנוסף אל המזומנים גם שווי הנכסים שעתידים להיות חלק מהחברה ומנכסים שכבר בבעלותה.
כל אלו נאמדים בכדי לייצר הבנה כל שהיא בנוגע למאזן הרווחים והנכסים שבחזקת החברה, אך באשר לחברת הייטק השווי מעט שונה. ראשית מכיוון שאת שווי הנכסים ניתן להמיר בשווי המוצר הנמצא בפיתוח או שפותח, שווי זה כולל בתוכו את זמן ההשקעה, את הכסף שגיוס בתחילה, את הניסיון התעסוקתי של המפתחים ועוד ועוד. בכל הקשור למוזמנים, ההשוואה מעט דומה, אך עם השכיחות בקנייה של חברות היי טק קטנות בידי גדולות, כך גם שווי זה נכנס אל בין ההערכת המזומנים. שווי זה כולל גם את סיום הניכויים השונים שתחת החברה וגם לתזרים הנוכחי.

חוות דעת של מכפיל ותחושה

מבין הגורמים השונים שהופכים חברות קטנות לגדולות בתוך כמה רבעונים, הוא כמובן השם שהן עושות לעצמן בעזרת שיווק חכם או שירות מעולה ומוצר בעל רך. גורם זה נחשב לחלק מסך החישובים בכל הנוגע לחברות הייטק שונות העושות לעצמן שם בישראל ולעיתים גם ברחבי העולם. שיטת המכפיל עם זאת הינה שיטה די נפוצה על מנת לאמוד פעילויות של חברות, השיטה שדורשת ירידה אל עומקי החברה בודקת למשל את מכפיל הרווח העתידי של החברה לעומת חברה הקיימת באותה הסקטור. שיטה זו מתקיימת גם כמכפיל מכירות, תזרים ועוד.